Skip to content

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Radziłowie.

 

1.Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Radziłowie, zaś Administratorem Cmentarza – Proboszcz tejże Parafii.

 

2. Wszystkie formalności dotyczące funkcjonowania Cmentarza oraz prac na jego terenie należy ustalać w Kancelarii Parafialnej, mieszczącej się na Plebanii w Radziłowie, ul. Kościelna 5, lub telefonicznie pod numerem         86-2736017 lub 605 854 665, ( nr ks. Proboszcza: 693 861 396)

 

3. Usługę wykopania grobu wykonuje grabarz i zarazem kościelny wyznaczony przez ks. Proboszcza.

 

4. Na terenie Cmentarza bezwzględnie zakazuje się :

- zakłócania ciszy

- picia alkoholu i palenia papierosów

- jazdy samochodem, ciągnikiem, motorem, rowerem itp.

- WYSYPYWANIA ŚMIECI POZA WYZNACZONYMI MIEJSCAMI !!!

- pozostawienia jakiegokolwiek nieporządku po budowie pomnika (np. gruzu)

- sadzenia i wycinania bez zgody Administratora drzew i krzewów

- wprowadzania zwierząt

 

5. Wszelkie prace kamieniarskie, budowlane, remontowe, układanie wokół grobów     obudowy na Cmentarzu wymagają stosownego zezwolenia od ks. Proboszcza.

    W celu utrzymania Cmentarza i wywozu śmieci pobierane są opłaty w Kancelarii Parafialnej.

 

6. Parafia nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu.